Jak spravne napsat kondolenci?

Jak spravne napsat kondolenci?

Co se píše na kondolenci

Važte slova, dvojice „Upřímnou soustrast“, eventuálně rozvitá věta „Přijměte moji (naši) upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku“ nebo „Upřímnou soustrast, cítím(e) s vámi“ plně postačují. Hřmotnější osoby by si měly dát pozor na intenzitu své kondolence, s pietou jsou spíše spojeny tišší projevy.
Archiv

Jak napsat kondolenci vzor

Dovolte, abychom Vám touto cestou vyjádřili svoji hlubokou soustrast nad ztrátou milovaného člověka, kterého jsme si velmi vážili. Sdílíme s Vámi Váš smutek. Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem, přejeme Vám odvahu a sílu. Žádná slova nemohou zmírnit Váš zármutek.
Archiv

Jak jinak říct upřímnou soustrast

V takovém případě je nejvhodnější říct: „Je mi to líto, přijměte, prosím, moji upřímnou soustrast. „Pozor, soustrast nepřejeme, ale vyjadřujeme,“ připomíná lektor etikety velmi často používané a nevhodné slovní spojení ‚přeju upřímnou soustrast', které je poněkud nesmyslné, když se nad ním zamyslíme.
Archiv

Jak se podepisuje kondolence

Obálku adresujeme do domu smutku, který bývá na parte uveden, a nebo na adresu rodiny pozůstalých. Protože kondolenci píšeme ručně, je vhodné opatřit ji svým čitelně napsaným jménem i podpisem, protože podpis bývá někdy nečitelný.
Archiv

Jak poděkovat za kondolenci

Na písemnou kondolenci je slušné písemně odpovědět. Stačí krátkou větou: „za projevenou kondolenci a slova útěchy děkuji“.

Jak kondolovat mailem

Písemná kondolence

U písemné kondolence nezapomínejte, že nikdy nemůže být odeslána elektronickou formou. Tedy rozhodně žádné e-maily, či dokonce SMS, které působí spíše urážlivě, než soucitně a upřímně. Také je naprosto nevhodné kondolovat telefonickým hovorem.

Jak vyjádřit upřímnou soustrast SMS

Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích.Upřimnou soustrast.Upřímnou soustrast Tobě i Tvé celé rodiněBolest nezmizí, ale můžeme se s ní naučit žít dál.Moji milí!Těžké je rozloučení, u srdce smutno je mi.Ať vzpomínky nevyblednou, a čas bolest utiší.Všichni se jednou vydáme na věčné nebeské hřiště.

Kdy se dává kondolence

Platí zde obecné pravidlo, že čím silnější byl váš vztah se zemřelým, tím dříve byste měli pozůstalé kontaktovat a vyjádřit jim vaši soustrast. Pokud je váš vztah se zemřelou osobou více formální, bude lepší počkat na den pohřbu, po bližších pozůstalých. případně na dobu krátce po pohřbu.

Co se píše na parte

Co by mělo parte obsahovat① Úvodní verš je zpravidla uveden v horním rohu.② Dále následuje oznámení – samotný smuteční text.③ Jméno zesnulého.④ Datum a příčina úmrtí, případně věk.⑤ Místo posledního rozloučení⑥ Jména pozůstalých.⑦ V závěru může být uvedena adresa, kam zaslat písemné kondolence.

Jak kondolovat v SMS

Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích.Upřimnou soustrast.Upřímnou soustrast Tobě i Tvé celé rodiněBolest nezmizí, ale můžeme se s ní naučit žít dál.Moji milí!Těžké je rozloučení, u srdce smutno je mi.Ať vzpomínky nevyblednou, a čas bolest utiší.Všichni se jednou vydáme na věčné nebeské hřiště.

Co se píše na smuteční oznámení

Co by mělo parte obsahovat① Úvodní verš je zpravidla uveden v horním rohu.② Dále následuje oznámení – samotný smuteční text.③ Jméno zesnulého.④ Datum a příčina úmrtí, případně věk.⑤ Místo posledního rozloučení⑥ Jména pozůstalých.⑦ V závěru může být uvedena adresa, kam zaslat písemné kondolence.

Jak pozvat na smuteční hostinu

Smuteční oběd

Na oběd je vhodné pozvat jen nejužší rodinu, případně velmi blízké zesnulého. Oběd by měl být zahájen krátkým přípitkem a proslovem na počest zesnulého. Výběr jídla může být již určen, nebo je volba svěřena do rukou každého z hostů.

Jak má vypadat parte

Co je součástí parte. Parte většinou bývá formátu A4 na výšku a bývá vytištěné černobíle. V jeho nejběžnější formě parte najdete na tomto dokumentu citát, které bývá napsán v pravém horním rohu, fotografii zesnulého, symbol nebo obrázek v levém horního rohu a středovou textovou část s dominujícím jménem zesnulého.

Jak reagovat na oznámení o úmrtí

Nejčastějším způsobem je jednoduchý pevný stisk ruky doprovázený několika slovy, kterými bývá „upřímnou soustrast“ nebo „přijměte mou upřímnou soustrast“. Nezapomeňte, že upřímná soustrast se nikdy nepřeje!

Proč se říká kar

Smuteční hostina je zpravidla pořádána na počest zesnulého a k uctění jeho památky. Pohřební hostinu známe také pod pojmem kar, který pochází z germánského jazyka a znamená smutek.

Jak napsat smuteční oznámení

Co by mělo parte obsahovat① Úvodní verš je zpravidla uveden v horním rohu.② Dále následuje oznámení – samotný smuteční text.③ Jméno zesnulého.④ Datum a příčina úmrtí, případně věk.⑤ Místo posledního rozloučení⑥ Jména pozůstalých.⑦ V závěru může být uvedena adresa, kam zaslat písemné kondolence.

Jak se rozloučit se zemřelým

Nechme vynořit se vzpomínky na společná setkání. Bděme u opuštěného těla. Zemřelého můžeme ponechat ještě chvíli v bytě, abychom měli čas se rozloučit, nebo aby se mohli rozloučit i přátelé. Pro přátele, kteří bydlí daleko a nemohou přijet rozloučit se osobně, je mnohem hůře pochopitelné, že milovaný člověk zemřel.

Kdy se Kondoluje na pohřbu

Nejvhodnější čas na pohřbu

Na pohřbu se většinou kondoluje dvakrát. A to po příchodu do síně, pokud je k tomu příležitost, a po skončení obřadu.

Jak dlouho může trvat pohřeb

Obvykle obřad trvá 20-30 minut. Na základě vašich přání ale může být i kratší. Pokud byste si naopak přáli větší prostor pro poslední rozloučení, měli speciální přání na průběh obřadu, hovořilo by více smutečních řečníků z lidu (např.

Kdy se dává parte

Účelem parte bývá ve většině případů i pozvánka na rozloučení se zesnulým. Pozvání k rozloučení vyplývá z textu oznámení. Parte bývá nejčastěji papírové obvykle formátu A4, vytištěné černou barvou.

Co se děje s tělem v rakvi

Poté, co rakev s tělem překročí práh krematoria, je odvezena do chladicího či mrazicího boxu – záleží na stupni rozkladu těla. V chladicí místnosti je 12° C, v menší mrazicí místnosti podstatně méně, až -20° C. Zde těla v rakvích, ve stabilní nízké teplotě, tráví naprostou většinu pobytu v krematoriu.

Co se děje s tělem při kremaci

Spalovací pece

Rakev s tělem se zpopelňuje při teplotě 1150 °C (1423 K, 2102 °F). Během kremace shoří velká část těla (obzvláště orgány a jiná měkká tkáň). Pozůstatky žehu tvoří asi pět procent původní hmotnosti těla a popel rakve.

V čem jít na pohřeb

Nejlepší volbou jsou černé šaty nebo dlouhá černá sukně se sakem. V takovém případě je možné pod sako obléci béžovou, bílou nebo tmavě modrou halenku. Kalhotový kostýmek je také v pořádku. Pokud se obřad koná v zimě, elegantní seriózní vzhled krásně doplní černý kabát a černé kožené rukavice.

Proč se nedávají boty do rakve

Boty do rakve

Běžně se doporučuje nedávat zesnulému do rakve boty. To je z ekologických důvodů – obuv je většinou vyrobena z materiálů, které by při zpopelnění vypouštěly do ovzduší nechtěné zplodiny.

Co se děje s tělem při umírání

Smrt přichází velmi rychle poté, co srdce přestane bít, ustává přísun krve k životně důležitým orgánům včetně mozku. Poté, co se srdce zastaví, dostavují se během několika sekund všechny příznaky toho, že je člověk shledán mrtvým. Okamžik, kdy jsou přítomny všechny tři parametry, je definován jako čas smrti.